Vi har ulike karuseller av høy kvalitet til lekeplassen, parken eller uteområdet. Sandvik Play tilbyr karuseller til offentlige lekeplasser. En av barnas favoritt på lekeplassen er karusell. Vi leverer karusell lekeapparat i vedlikeholdsfritt materiale.