Personvernerklæring hos Sandvik Play AS

Behandlingsansvarlig


Kjartan Sandvik, daglig leder Sandvik Play AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene.


Formålet med behandlingen

Vi behandler først og fremst dine personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon, fakturering og leveranse av de varene du har inngått avtale om. Kundeopplysningen brukes også til å sende informasjon og tilbud relatert til de produkter og avtaler du allerede har med oss i dag. Ønsker du ikke å motta markedsføring om alle våre produkter og våre samarbeidspartneres produkter kan du reservere deg fra dette.


Personopplysninger som behandles

Når kunder handler hos Sandvik Play registrerer vi informasjon om den juridiske eieren av firmaet, samt eventuelt flere kontaktpersoner i firmaet der dette er påkrevd. 
Personopplysningene vi samler inn er navn, adresse, leveringsadresse, fakturaadresse, telefon, mail, og eventuelle andre personopplysninger som du har samtykket til at vi kan behandle


Hvor hentes personopplysningene fra?

De fleste personopplysningene samler vi inn direkte fra deg eller fra din overordnede. Enkelte ganger innhenter vi opplysninger fra andre kilder. For eksempel kan vi gjøre en kredittsjekk i kjøpsprosessen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende personopplysninger kan gjøre at vi ikke får levert de varene og tjenestene du ønsker.


Utlevering av opplysninger

Sandvik Play er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie.
Vi vil kunne dele dine personopplysninger med vår underleverandør som arbeider som for oss ifm regnskap og fakturering. Vi forsikrer oss alltid om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.


Sletting og arkivering av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Når du ikke lenger har et kundeforhold med oss vil du bli slettet fra våre systemer når lovpålagte krav til oppbevaring har blitt foreldet.


Rettigheter

Alle kunder har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  Du har til enhver tid rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål ifm Sandvik Play AS sin behandling av personopplysninger eller ønsker å få slettet eller rettet opplysninger kan du sende en melding https://www.sandvikplay.no/kontakt til eller ta kontakt med oss på tlf. 405 300 30 

  

Denne erklæringen er sist oppdatert: 03.07.2018

Kontakt oss gjerne

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig. Du kan også ringe oss på 405 300 30

Fyll inn kontaktperson her Fyll inn epostadresse her