Parkour på Stranda Skule

Ny Parkour bane på Stranda Skule på Stainsland desember 2019

Stranda Skule på Steinsland er nettop oppgradert med et nybygg som inneholdert nye klasserom, grupperom, garderober og ny sløydsal. Uteområdet er også oppgradert med en ny flott Parkour bane. Sandvik Play fikk oppdraget av Sund Kommune og har levert en Parkour bane med fallunderlag, samt basketballkurver og utemøbler. 

Parkour banen stod ferdig desember 2019


Se flere parkour alternativ her

Flere referanseprosjekter: