Nordnes Sjøbad ​​

Utendørs Treningsapparater i Nordnes Sjøbad 

Våren 2018 overtok AdO arena driften av Nordnes Sjøbad. Sandvik Play fikk oppdraget å levere treningsappararter til det historiske sjøbadet.

Parken ytterst på Nordenspynten har nå forskjellige egenvektsapparater og treningsapparater. 

Her kan du trene og samtidig nyte utsikten over byfjorden. En ny flott treningspark ute i frisk luft.
Flere referanseprosjekter: