Brann Stadion Studentboliger

Smarte sykkelstativ for god plassutnyttelse.

I 2019 ble det bygget 288 studentboliger på Brann Stadion. I tilknytningen til leilighetene en det sykkelbod med sykkelstativ til alle beboerne. 

Sommeren 2019 leverte vi plassbesparende smarte sykkelstativ montert på veggen, samt gulvstativ. Begge modellene for smart utnyttelse av rommet.Flere referanseprosjekter: